zondag 5 februari 2017

....vogels, vandaag onderweg in Westerwolde......

.....een zwarte kraai......
.....aalscholver......
......nijlganzen (niet mijn favoriete soort!)

......een of andere soort rietgans?.....
.....buizerd.....
......een biddende torenvalk.....
......en een vlucht ganzen, allemaal vanmiddag gezien!!

Geen opmerkingen: