woensdag 14 oktober 2015

...doar roazen nou nijmoodse rudermesienen....

 Ede Staal song het al ... aardappelrooimachines steeds groter en geavanceerder zoals deze zelf rijdende AVR Puma in de Veenkoloniën!  

Geen opmerkingen: