dinsdag 18 november 2014

Sellingen, schaapskudde aan de Dennenweg.

ANWB Westerwolde Ems Route
panorama Dennenweg Sellingen
......de chef...
....van de Sellinger schaapskudde!!!! ;-)

Geen opmerkingen: