zondag 27 juli 2014

Kleine Vuurvlinder (Lycaena phlaeas)

 ........in de berm op smalle weegbree langs een weggetje in Westerwolde
 .....en op boerenwormkruid.
http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1037

Geen opmerkingen: